Våra avdelningar

Gudö förskola är i byggd i två plan och rymmer sex avdelningar. Våra avdelningar är utformade i kreativa miljöer efter barnens ålder, intressen och utforskande. Förskolan har också en uteavdelning.

Avdelning 1-3

På övre plan går barn som är 1–3 år indelade på tre avdelningar. Avdelningarna är anpassade efter barnens ålder, egna utforskande och gruppens gemensamma projket. Under dagen delas barngrupperna in i smågrupper utifrån barnens intressen och behov.

Barnens sover utomhus  i en utesovsdel i anslutning till avdelningen.

Avdelning 4-6

På nedre plan går barn som är mellan cirka 3–5 år indelade på tre olika avdelningar. De stora gemnsamma torgen rymmer ateljéer, lek och mötesplatser anpasssade för de lite äldre barnen på förskolan.

Uteavdelning

Avdelning 7 är en uteavdelning som spenderar sina dagar utomhus så mycket det går. Gruppen består av 12 barn och två pedagoger. 

De har sin verksamhet ute i skogen, men också i en scoutstuga som ligger i Svartbäcken i Haninge. Gruppen har många lekar där de övar samarbete, matematik mm. Här finns möjlighet till att ge barnen mer omvärldsförståelse och de besöker museum, bibliotek eller parker i andra kommuner.

En dag i veckan lagar avdelningen sin egen mat. Barnen är med och lagar maten från grunden. Antingen tillagas maten genom att vi grillar den, steker den på en muurikka över öppen eld eller i vårt kök i stugan.

Placering i gruppen sker internt.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021